Υπηρεσιες Development

Η Ευρώπη εξελίσσεται σε έναν νέο και ισχυρό εταίρος για την καναδική κινηματογραφική παραγωγή. Στην Mitos Productions έχουμε την κατάρτηση ώστε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε την ιδέα και το σχέδιό σας και να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στα ζητούμενα και τα πρότυπα χρηματοδότησης, προκειμένου να προσελκύσετε συνεργασίες με την Ευρώπη.

Η Mitos Productions μπορεί να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης. Οι ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι πλέον ανοιχτές σε Καναδούς κδημιοργούς και παραγωγούς, αλλά τι είδους έργα είναι ιδανικά για τέτοιου είδους συνεργασίες; Τι έγγραφα χρειάζονται για μία επιτυχημένη υποβολή; Ποιον θα μπορούσατε να προσεγγίσετε την Ευρώπη; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε τη στρατηγική σας, να οργανώσετε το υλικό σας, να προετοιμάσετε τις θέσεις σας και να προσαρμόσετε το υλικό σας στις ευρωπαϊκές ανάγκες.

Σας προσκαλούμε να μας στείλετε τα έργα σας σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε στάδιο για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε την «καρδιά» και την ουσία της ιστορίας σας, καθώς και τα δυνατά της σημεία και τις αδυναμίες της. Μπορούμε να σας παρέχουμε τα εργαλεία για την επίτευξη λύσεων και τη μεγιστοποίηση των καλλιτεχνικών και εμπορικών διαστάσεων του έργου, ακούγοντας προσεκτικά και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες σας.