Υπηρεσιες Development

Η Ευρώπη εξελίσσεται σε έναν νέο και ισχυρό εταίρο για την καναδική κινηματογραφική παραγωγή. Στην Mitos Productions έχουμε την κατάρτιση ώστε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε την ιδέα και το project σας και να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα ζητούμενα και τα πρότυπα χρηματοδότησης, προκειμένου να προσελκύσετε συνεργασίες με την Ευρώπη.

Η Mitos Productions παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης. Οι ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι πλέον ανοιχτές σε Καναδούς δημιουργούς και παραγωγούς, αλλά ποιά έργα είναι ιδανικά για τέτοιου είδους συνεργασίες; Τι έγγραφα απαιτούνται για μία επιτυχημένη υποβολή; Ποιον θα μπορούσατε να προσεγγίσετε την Ευρώπη; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε τη στρατηγική σας, να οργανώσετε το υλικό σας και να το προσαρμόσετε στις ευρωπαϊκές ανάγκες.

Σας προσκαλούμε να μας στείλετε τα έργα σας σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε στάδιο για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε την «καρδιά» και την ουσία της ιστορίας σας, καθώς και τα δυνατά της σημεία και τις αδυναμίες της. Μπορούμε να σας παρέχουμε τα εργαλεία για την επίτευξη λύσεων και τη μεγιστοποίηση των καλλιτεχνικών και εμπορικών διαστάσεων του έργου, ακούγοντας προσεκτικά και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες σας.